JÓGA   

"Jakou zaseješ myšlenku, takový sklidíš čin,

jaký zaseješ čin, takový sklidíš zvyk,
jaký zaseješ zvyk, takový sklidíš charakter,
jaký zaseješ charakter, takový sklidíš osud."

V oddíle se praktikuje jóga především dle metodiky systému "Jóga v denním životě", obohacovaná o prvky z jiných systémů a škol. Systém Jóga v denním životě svým pozvolným a nenásilným způsobem cvičení vyhovuje všem věkovým i výkonnostním skupinám, cvičit mohou i zdravotně postižení.

Metodika tohoto systému byla propracována indickým učitelem jógy, profesorem svámím Mahešvaránandou, který již přes 30 let žije v Evropě, ve spolupráci s našimi lékaři, s ohledem na tělesnou, psychickou i duchovní připravenost průměrného člověka západního světa. Pod Mahešvaránandovým vedením získalo vědomosti a zkušenosti velké množství cvičitelů nejen v ČR a SR, ale i jinde ve světě. Tento systém zahrnuje všechny složky osmidílné Pataňdžaliho jógy. Tedy morální principy, hathajógu, pránájámu, pratjáháru i vyšší stupně jógy.

Oddíl má dlouholetou tradici, jeho činnost trvá již 32 let. V současné době do činnosti oddílu zapojeno cca 100 členů, výuka probíhá v 7 skupinách, senioři cvičí v dopoledních hodinách. Oddíl má 7 vyškolených cvičitelek 2. třídy a dvě cvičitelky 3. třídy.

Mechanismus účinku jógy..

V jógovém pohybu jsou využívány principy, které moderní medicína zná pod názvem vývojová kineziologie. Jsou to mechanismy, které jsou v nás naprogramovány. V původním projektu těla jsme rovní, přirození, pružní a pohybliví, bez chyb. Chyby získáváme teprve časem nesprávným používáním těla.

V dobře nastaveném těle fungují vnitřní orgány ovlivňované dechem správně. Při poruše tohoto modelu se dýchání a činnost orgánů změní a nemoci jsou na světě.

Existuje možnost ony programy opět vyvolat. Jóga a její terapie se nás snaží svými technikami opět napřímit a umožnit tělu správné fungování a s tím nastupuje i harmonizace psychiky.

V hodinách jógy jsou zařazovány i polohy, vycházející z vývojové kineziologie (podle metodiky PhDr. Jiřího Čumpelíka, Ph.D) při respektování zákonitostí vývojové kineziologie dochází k integraci všech pohybových složek a k propojení mechanického principu s principem neurologickým.
Oddíl organizuje již více jak 10 let pravidelně každé čtvrtletí pro cvičence, cvičitele a rehabilitační pracovníky celodenní semináře pod odborným vedením PhDr. Jiřího Čumpelíka, Ph.D.

Rovněž již přes 10 let organizujeme pro své členy a pro cvičitele Královéhradeckého kraje dvakrát ročně týdenní soustředění v Podkrkonoší a podzimní dvanáctidenní pobyt u moře na některém z řeckých ostrovů.

V dopoledních hodinách nabízíme na jaře a na podzim kurzy zdravotní tělesné výchovy s prvky jógy. Zájem je velký, ve 4 skupinách cvičí kolem 100 cvičenců.

"Není tolik důležité co se cvičí, ale důležitější je, jak se to provádí."

" Jestliže dojde ke koncentrovanému prožitku pohybu a dojde ke změně zevnitř, je výsledný efekt trvalý, protože se zasáhlo do řídících pochodů v centrální nervové soustavě, kde nejvyšší úroveň řízení představuje naše mysl. Běžná cvičení posilují a odstraňují přechodně symptomy, kdežto jógová cvičení zasahují přímo do řídících pochodů a mění osobnost člověka a tím i jeho motorické projevy.!"

Doc. František Véle, přední československý neurolog a fyzioterapeut