JÓGA   

"Jakou zaseješ myšlenku, takový sklidíš čin,
jaký zaseješ čin, takový sklidíš zvyk,
jaký zaseješ zvyk, takový sklidíš charakter,
jaký zaseješ charakter, takový sklidíš osud."

V oddíle se praktikuje jóga především dle metodiky systému "Jóga v denním životě", obohacovaná o prvky z jiných systémů a škol. Systém Jóga v denním životě svým pozvolným a nenásilným způsobem cvičení vyhovuje všem věkovým i výkonnostním skupinám, cvičit mohou i zdravotně postižení.

Metodika tohoto systému byla propracována indickým učitelem jógy, profesorem svámím Mahešvaránandou, který již přes 30 let žije v Evropě, ve spolupráci s našimi lékaři, s ohledem na tělesnou, psychickou i duchovní připravenost průměrného člověka západního světa. Pod Mahešvaránandovým vedením získalo vědomosti a zkušenosti velké množství cvičitelů nejen v ČR a SR, ale i jinde ve světě. Tento systém zahrnuje všechny složky osmidílné Pataňdžaliho jógy. Tedy morální principy, hathajógu, pránájámu, pratjáháru i vyšší stupně jógy.

Do činnosti oddílu je zapojeno 130 členů, výuka probíhá v 8 skupinách, senioři cvičí v dopoledních hodinách. Oddíl má 7 vyškolených cvičitelek 2. třídy (v současné době se věnují výuce 4 cvičitelky) a dvě cvičitelky 3. třídy. 

V hodinách jógy jsou zařazovány i polohy, vycházející z vývojové kineziologie (podle metodiky PhDr. Jiřího Čumpelíka, Ph.D.), které podporují aktivaci hlubokého svalového systému. Hluboký stabilizační systém není pouhé nastavení svalů, ale integrace všech pohybových složek, při které by mělo dojít k propojení mechanického principu s principem neurologickým. 
Oddíl organizuje pravidelně každé čtvrtletí pro cvičence, cvičitele a rehabilitační pracovníky celodenní semináře pod odborným vedením PhDr. Jiřího Čumpelíka, Ph.D.

Pravidelně již 10 let organizujeme pro své členy a pro cvičitele Královéhradeckého kraje dvakrát ročně týdenní soustředění v Podkrkonoší a podzimní dvanáctidenní pobyt u moře na některém z řeckých ostrovů.

Nabízíme v dopoledních hodinách na jaře a na podzim kurzy zdravotní tělesné výchovy s prvky jógy pro seniory. Zájem ze strany seniorů, především žen, je mimořádný. V pěti skupinách cvičí celkem 140 cvičenců.